2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 30
 • Item
  Bez názvu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Khaledová, Fátima; Sterec, Pavel; Vítková, Lenka
  K mojí závěrečné práci jsem si vybrala malbu i přes to, že jsem toto médium v mé předchozí práci příliš nepoužívala. Jak formu i obsah závěrečné práce jsem vybírala až z sentimentálních důvodů, a vrátila jsem se do svých středoškolských let, kdy jsem malbu studovala a mým inspiračním zdrojem byli a i pro tyto malby jsou Pierre Bonnard a Kamila Zemková. Mými malířskými idoly jsou díky velmi strukturální malbě, plné krásné barevnosti a samozřejmě obsahu jejich děl který se objevuje i v mých dílech.
 • Item
  Negativ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Videmanová, Marie; Gabriel, Michal; Žáková, Radka
  Inspirace k této soše vznikala postupně ze zkušeností z předchozí tvorby. Měla jsem oblibu ve spících lidech, v sochách lidských těl v životní velikosti. Tyto sochy jsem různou manipulací deformovala, přetvářela a tím je dostávala do nereálných poloh. Tyto změny umožnily do soch nahlížet, nahlížet do jejich snů. Sochy pak působily jako svaté výjevy z kostelů. Normální poloha spícího člověka se při otočení změnila v jakési gesto. Při této tvorbě série spících lidí, se mi během odlévání živých modelů zalíbily negativní formy odlitků. Bohužel tyto negativy jsou jednorázové a při dalším procesu jsou zničeny a nedochovají se. V této době jsem začala chápat tyto negativy ne jen jako meziprodukt, ale také jako sochařský výstup, který měl pro mě tu samou funkci a hodnotu jako klasická socha. Jako otisk, jako sen, zobrazující skutečnost. Tento sen divákovi umožní pocitově vstupovat do figur, do jejich snění. Ve své bakalářské práci se proto nadále zabývám lidskými formami, ale v jejich opačné formě a dá se říci, že vytvářím hru forem a hraji si s nimi. Nezůstala jsem u klasických forem basreliéfu, tudíž u klasického negativního reliéfu, ale vnořila jsem mé negativy do krychlí, které fungují jako hra kostek, které se mohou různě uspořádat, otáčet, prohazovat. V mé bakalářské práci vytvářím malou skupinu tří kostek, které tuto hru umožňují. Kostky mají pouze jednu možnost, kde na sebe navazují dvě lidské postavy, dva lidské otisky muže a ženy. Všechny ostatní možnosti uspořádání kostek s otisky těchto dvou postav už na sebe logicky nenavazují - navazují nesmyslně. Tak jak to bývá ve snech. Většinou máme ve snu něco logického, například postavy anebo přírodu, ale pak se ve snech stane vždy něco nereálného například, že začneme lítat. A tyto kostky jsou jako sny - někdy i reálné, ale většinou chaotické. Proto jsem dala mé práci podnázev : „Negativní sny“ Slovo „negativní“ vychází z formy sochy, kterou jsem si zvolila a „sny“ z mé ideje, inspirace, kterou chci pro diváka zobrazit. Analyzovat sny, jak fungují a jak vchází do našeho podvědomí, já nedokáži, pouze si vytvářím moji vlastní hru, která je inspirována vcházením do snů. Snů které se zdají konkrétně těmto dvoum lidem a které jsou rozmanité. Já jsem jen toto dílo postavila na mé představě o nahlížení do těchto snů a o tom jak tyto sny fungují. Když se mi zdá sen, tak má reálný podklad a pak přechází v něco abnormálního, nereálného. Díky manipulaci s kostkami mám možnost měnit reálné v nereálné.Hraním si s kostkami ovládám tyto dva otisky osob, otisky jejich snů. V mém díle představuje onen reálný základ snu uspořádání kostek, ve kterém na sebe otisky dvou postav anatomicky navazují. A pak přijde sen a kostky přeskupí. Autor nebo divák mají možnost kostky pootočit, vyměnit. Realita se změní v sen. Postavy ve snu na sebe můžou navazovat neanatomicky, nebo vůbec. Z jednoho konkrétního děje se rozvíjí množství dalších, chaotických dějů. Pro prezentaci mojí bakalářské práce jsem zvolila právě onu „reálnou“ pozici, kdy na sebe postavy navazují, fungují. Kostky jsou postaveny ve sloupu, aby se daly obcházet a dívat se na obě figury. Některé další možnosti jsem fotograficky zdokumentovala v různých variantách, ležících, otočených, zpřeházených. Tato socha funguje jako hra, která má spoustu variant a je vícepohledová. Každá kostka má 70 x 70 x 70 cm a v základním uspořádání dvou na sebe navazujících figur vznikne sloup o velikostni 210 x 70 x 70cm.
 • Item
  Udělej si sám
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Velebová, Leona; Kvíčala, Petr; Havránek,, Vít
  Ve svých obrazech se zabývám fenoménem českého kutilství v období normalizace a jeho přeměny do současného DIY šířícího se po internetu. Tato dvě období ve svých obrazech konfrontuji, vzájemně doplňuji, ale i lehce ironizuji a upozorňuji na přímé spojitosti, ale i odlišnosti pojmů kutilství vs. DIY. Zkoumám historický vývoj domácí výroby a její ovlivnění politickou situací, trendy, nástupem internetu a zahlcením člověka informacemi. Zároveň vyjadřuji fascinaci v dostupnosti zdrojů a v naší možnosti být odborníky skoro na vše, ale i fascinace v přítomné ztrátě individuality kvůli masivnímu šíření a dostupnosti materiálu, ale převládající touha po originalitě, které už jde těžko docílit.
 • Item
  V tichu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Richterová, Nela; Kohoutková, Karolína; Kleinerová, Klára
  V bakalářské práci se zabývám ochlupením ženského a mužského těla. Hledám chlupatá místa na těle muže, která jsou symbolem mužnosti, jako jsou hruď, pupík a brada. Se stejnými částmi pracuji i u ženského těla. Odlévám je do latexu a postupně je nechávám zarůstat chlupy. Vznikají tak doplňky dámského šatníku, které však nezahalují nechtěné rašící chloupky, ale ukazují je na odiv a zdůrazňují tak ženskou krásu.
 • Item
  Mimésis
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Šrom, Samuel; Ambrůz, Jan; Šimkůj, Jaromír
  Instalace mimésis je zaměřena na práci s betonem, který zasazuje do nového kontextu, konkrétně do veřejného prostoru na pražském Karlíně.