MAPA

Abstract
Prezentuji soubor výtvarných prací vzniklých v období Magisterského studia a jeho přerušení, tedy práci vzniklou v letech 2012-2017. Tématicky jsem zpracovávala kartografické přenosy prostoru do plochy s manipulací měřítek a vizuálních zkratek. Společně s mojí aktivitou představím i práci dalších 5ti výtvarníků, kterým jsem nabídla téma mapy paralelního vesmíru k jejich autorskému zpracování.
I present complex of artistic works, which I created durring my Masters studies and its interruption, so since 2012 till 2017. My topic which I worked with was cartography transfer of space to flat with manipulations of sizes and visual shortcuts and visualisations of outvisible spaces. Together with my activity I will introduce also work of another 5 artists, which I ofered them the topic of map of parallel Universe to their focus and visions.
Description
Citation
MERTA, J. MAPA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
prof. MgA. Petr Kvíčala (předseda) MgA. Vasil Artamonov (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Lenka Vítková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO