Prostate tumor attenuation in the nu/nu murine model due to antisarcosine antibodies in folate targeted liposomes

Abstract
Herein, we describe the preparation of liposomes with folate-targeting properties for the encapsulation of anti-sarcosine antibodies (antisarAbs@LIP) and sarcosine (sar@LIP). The competitive inhibitory effects of exogenously added folic acid supported the role of folate targeting in liposome internalization. We examined the effects of repeated administration on mice PC-3 xenografts. Sar@LIP treatment significantly increased tumor volume and weight compared to controls treated with empty liposomes. Moreover, antisarAbs@LIP administration exhibited a mild antitumor effect. We also identified differences in gene expression patterns post-treatment. Furthermore, Sar@LIP treatment resulted in decreased amounts of tumor zinc ions and total metallothioneins. Examination of the spatial distribution across the tumor sections revealed a sarcosine-related decline of the MT1X isoform within the marginal regions but an elevation after antisarAbs@LIP administration. Our exploratory results demonstrate the importance of sarcosine as an oncometabolite in PCa. Moreover, we have shown that sarcosine can be a potential target for anticancer strategies in management of PCa.
Zde popíšeme přípravu liposomů se zacílením na folacin pro enkapsulaci protilátek proti anti-sarkosinu (antisarAbs@LIP) a sarkosinu (sar@LIP). Kompetitivní inhibiční účinky exogenně přidané kyseliny listové podporuje úlohu zacílení kyseliny listové v internalizaci liposomů. Zkoumali jsme účinky opakovaného podání myších PC-3 štěpů. Sar@LIP léčba výrazně zvýšila objem a hmotnost nádoru v porovnání s kontrolami léčenými prázdnými liposomy. Kromě toho podávání antisarAbs@LIP vykazovalo mírný protinádorový účinek. Také jsme identifikovali rozdíly v genové expresi vzorků po ukončení léčby. Kromě toho léčba Sar@LIP vedla ke snížení množství iontů zinku nádoru a celkových metalothioneinů. Zkoumání prostorové distribuce přes nádorové sekce odhalilo se sarkosinem související pokles isoformy MT1X v rámci okrajových oblastí, ale zvýšení po podání antisarAbs@LIP. Naše experimentální výsledky ukazují na význam sarkosinu jako onkometabolitu PCa. Navíc jsme ukázali, že sarkosin může být potenciální cíl protinádorových strategií řízení PCa.
Description
Citation
Scientific Reports. 2016, vol. 6, issue 1, p. 33379-1-33379-11.
http://www.nature.com/articles/srep33379
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO