Fluorescence Characterization of Gold Modified Liposomes with Antisense N-myc DNA Bound to the Magnetisable Particles with Encapsulated Anticancer Drugs (Doxorubicin, Ellipticine and Etoposide)

Abstract
Liposome-based drug delivery systems hold great potential for cancer therapy. The aim of this study was to design a nanodevice for targeted anchoring of liposomes (with and without cholesterol) with encapsulated anticancer drugs and antisense N-myc gene oligonucleotide attached to its surface. To meet this main aim, liposomes with encapsulated doxorubicin, ellipticine and etoposide were prepared. They were further characterized by measuring their fluorescence intensity, whereas the encapsulation efficiency was estimated to be 16%. The hybridization process of individual oligonucleotides forming the nanoconstruct was investigated spectrophotometrically and electrochemically. The concentrations of ellipticine, doxorubicin and etoposide attached to the nanoconstruct in gold nanoparticle-modified liposomes were found to be 14, 5 and 2 µg•mL(-1), respectively. The study succeeded in demonstrating that liposomes are suitable for the transport of anticancer drugs and the antisense oligonucleotide, which can block the expression of the N-myc gene.
Systémy transportu léčiv pomocí liposomů udržují velký potenciál pro léčbu rakoviny. Cílem této studie bylo navrhnout nanozařízení pro cílené ukotvení liposomů (s a bez cholesterolu) s enkapsulovanými protinádorovými léky a k povrchu připojeným antisense oligonukleotidem pro gen n-myc. K dosažení tohoto hlavního cíle byly připraveny liposomy s enkapsulovaným doxorubicinem, ellipticinem a etoposidem. Byly charakterizovány měřením intenzity fluorescence, zatímco účinnost enkapsulace byla odhadována na 16 %. Proces hybridizace jednotlivých oligonukleotidů tvořících nanokonstrukt byl sledován spektrofotometricky a elektrochemicky. Koncentrace ellipticinu, doxorubicinu a etoposidu připojených k nanokonstruktu v liposomech modifikovaných zlatými nanočásticemi byly 14, 5 a 2 µg•ml(-1). Autorům studie se podařilo prokázat, že liposomy jsou vhodné pro transport protinádorových léků a antisense oligonukleotidu, který může blokovat expresi n-myc genu.
Description
Citation
SENSORS. 2016, vol. 16, issue 3, p. 1-11.
http://www.mdpi.com/1424-8220/16/3/290
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO