Paramagnetic Nanoparticles as a Platform for FRET-Based Sarcosine Picomolar Detection

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-03-09
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Nature Publishing Group
Altmetrics
Abstract
Herein, we describe an ultrasensitive specific biosensing system for detection of sarcosine as a potential biomarker of prostate carcinoma based on Forster resonance energy transfer (FRET). The FRET biosensor employs anti-sarcosine antibodies immobilized on paramagnetic nanoparticles surface for specific antigen binding. Successful binding of sarcosine leads to assembly of a sandwich construct composed of anti-sarcosine antibodies keeping the Forster distance (Ro) of FRET pair in required proximity. The detection is based on spectral overlap between gold-functionalized green fluorescent protein and antibodies@quantum dots bioconjugate (lex 400 nm). The saturation curve of sarcosine based on FRET efficiency (F604/F510 ratio) was tested within linear dynamic range from 5 to 50 nM with detection limit down to 50 pM. Assembled biosensor was then successfully employed for sarcosine quantification in prostatic cell lines (PC3, 22Rv1, PNT1A), and urinary samples of prostate adenocarcinoma patients.
V tomto dokumentu, popíšeme ultrasensitivní specifický biosnímací systém pro detekci sarkosinu jako potenciálního biomarker karcinomu prostaty na základě Forster přenosu rezonanční energie (FRET). Pražec biosensoru zaměstnává anti-protilátku sarkosinu, která je imobilizovaná na povrchu paramagnetických nanočástic pro specifickou antigenní vazbu. Úspěšná vazba sarkosinu vede k sestavení sendvičové konstrukce složené z anti-protilátky sarkosinu, udržení Forster vzdálenost (RO) a FRET páru v požadované blízkosti. Detekce je založena na spektrálním překryvu mezi zlatem s funkčním zeleným fluorescenčním proteinem, protilátkou a kvantovými tečkami Bioconjugate (400 nm). Saturace křivky sarkosinu na základě FRET účinnosti (F604 / F510 poměr) byl testován v lineárním dynamickém rozsahu od 5 do 50 nM s detekčním limitem až do 50 pM. Montované biosenzor byl pak úspěšně použity pro sarkosinu kvantifikaci
Description
Citation
Scientific Reports. 2015, vol. 5, issue 8868, p. 1-7.
http://www.nature.com/articles/srep08868
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO