Systems approach to limit states in assessment of buildings

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-06-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria
Altmetrics
Abstract
A new phenomenon that is a limit state of the whole object was proposed for use in evaluation. The term limit state is commonly used for reliability assessment of technical objects, but not for economic evaluation of objects. Its implementation allows to specify more precisely the object condition, which is assessed at the end of its useful life and to clarify approaches for assessment of its life. In this article appropriate classification of limit states is implemented for these purposes. It is recommended to distinguish thoroughly between the limit states of object and environmental. For object limit states it is distinguished whether they relate to the object properties of the structure or with structure functionality. For environmental limit states it is distinguished whether their origin relates to environment influence on the object or object on its environment. Moreover it is recommended to distinguish between potential and real limit states. The classification implementation allows in the system approach to estimate the time period of other useful life of buildings and to come out from clearly defined causalities. These work approaches are defined with aim to contribute to an improvement in quality of experts and other appraisers of real estate.
V článku byl navržen nový fenomén, kterým je mezní stav celého objektu pro použití v hodnocení budov. Termín mezní stav se běžně používá pro hodnocení spolehlivosti technických objektů, ale ne pro ekonomické hodnocení objektů. Jeho implementace umožňuje určit přesněji stav objektu, který se hodnotí na konci jeho životnosti a objasnit přístupy pro posouzení jeho života. V tomto článku je implementována vhodná klasifikace mezních stavů pro tyto účely. Je doporučeno pečlivě rozlišovat mezi mezním stavem objektu a životního prostředí. Pro objekt uvádí, že je nutno odlišit, zda se vztahují k vlastnosti objektu struktury nebo funkce struktury. Pro ekologické hranice států se liší, zda jejich původ se vztahuje k prostředí vliv na objekt nebo objekt na jeho prostředí. Navíc se doporučuje rozlišovat mezi pojmy potenciální a reálný mezní stav. Klasifikace umožňuje v systémovém přístupu odhad časového období zbytkové životnosti staveb a vyjít od jasně definovaných příčinných souvislostí. Tyto práce přístupy jsou definovány s cílem přispět ke zlepšení kvality odborníků a dalších odhadci nemovitostí.
Description
Citation
International multidisciplinary geoconference SGEM. 2016, vol. 3, issue 5, p. 593-604.
http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article7463
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Citace PRO