Analýza vybraných nákladů stavebního objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných nákladů stavebního objektu. Teoretická část objasňuje problematiku cen, rozpočtů a definování jednotlivých termínů, které jsou využívaný v praktické části. Praktická část se zabývá chybami v rozpočtu způsobenými rozpočtářem nebo chybnou projektovou dokumentací.
The bachelor thesis deals with an analysis of chosen costs for building premises. The theoretical part clarifies the price issues, budgets and defining of particular terms, which are used in the practical part. The practical part deals with mistakes in the budget which are caused by a quantity surveyor or by a fault project documentation.
Description
Citation
ŠINDLER, P. Analýza vybraných nákladů stavebního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO