Podpora zpracování požadavků zákazníků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje realizaci podpory zpracování požadavků zákazníků společnosti ALVAO. Cílem práce je vytvořit rozšiřující nástroj/modul do systému ALVAO Service Desk, jenž bude zákazníkům vytvářet prostor pro jejich nápady na zlepšení systému. Kromě přidávání nových nápadů na zlepšení je jim také umožněno hlasovat a vytvářet tak mezi změnami priority. Práce se nejdříve zaměřuje na technologie, na kterých je ALVAO Service Desk postavený. V další čási je proveden rozbor samotného systému. Následuje návrh nástroje a nakonec je popsána jeho implementace.
This thesis describes realization of the request support for customers' of company ALVAO. Main goal is to create a extension/module for the ALVAO Service Desk system, which will create a space for customers' ideas for improvement of the system. Besides adding new improvement ideas, customers are allowed to vote and create priorities by that. First, the thesis is focused on technology on which it is built ALVAO Service Desk. In the next part is analysis of the system itself. Followed by design of the extension and finally description of its implementation.
Description
Citation
KALIVODA, V. Podpora zpracování požadavků zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Na konci sekce 6.4.1 "Testování během implementace" (str. 29) uvádíte naměřené časy zpracování dotazu systémem SQL Server jako důkaz, že aplikace "nemá problém s rychlostí zpracování tohoto dotazu". Analyzoval jste dotaz nějak podrobněji, než pouhým změřením celkového času (např. analýzou prováděcích plánů), a prováděl jste nějaké optimalizace dotazu (indexy)? Vysvětlete proč a jak to bylo provedeno, nebo mělo být provedeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO