Společenská odpovědnost firmy DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností firmy DHL Express (Czech Republic) s.r.o. a vlivem na její firemní image. Práce je zaměřena primárně na charakteristiku a analýzu CSR aktivit této logistické společnosti. V první části práce je popsána společenská odpovědnost firmy z teoretického hlediska. Následně, ve druhé části, je analyzováno, jaké nástroje CSR využívá firma DHL Express a jak to vnímají její zákazníci. Pozornost je věnována celosvětovým i lokálním aktivitám firmy a zpětné vazbě.
This master’s thesis deals with corporate social responsibility of company DHL Express (Czech Republic) s.r.o. and its impact on corporate image. The work is primarily focused on the characterization and analysis of the CSR activities of this logistics company. The first part describes the corporate social responsibility from a theoretical perspective. Subsequently in the second part is analyzed which CSR tools are used by DHL Express and how are they perceived by customers. Attention is paid to the global and local activities of the company and feedback
Description
Citation
HERCIK, M. Společenská odpovědnost firmy DHL Express (Czech Republic) s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) Ing. Petr Jalůvka (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-09
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno Otázky vedoucího - odpovězeno Ing., Mgr. Lenka Černohorská, Ph.D. - "Na základe čeho jset stanovil rozpočet?" - odpovězeno Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. - "Jakým spůsobem řeší položky v rozpočtu silné a slabé stránky firmy?" - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO