Řešení nasazení DWDM systémů na 100G a 400G

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zaobírá analýzou transportních přenosových systémů DWDM s rychlostí 10G, jejich principy, pravidly a omezeními těchto přenosových systémů. Pozornost je věnována podmínkám migrace transportních přenosových systémů na vyšší rychlost 40G, 100G a v budoucnu na 400G. Teoretická část je zaměřena především na vlivy chromatické a vidové disperze, přičemž jsou dále zohledněny i vlivy nelineárních jevů a parazitních modulací FWM, SPM a XPM v modulačních formátech DP-QPSK a 16-QAM. V praktické části je provedeno nejdříve standardní měření přenosových parametrů na síti 10G a následně experimentální měření přenosových parametrů na síti 100G.
The aim of this master´s thesis is an explanation of the problem of transport optical networks with Dense Wavelength Division Multiplexing. DWDM principle, properties and limit of transmission system. Focus of thesis is also specification properties of migration transmission system to higher speed 40G, 100G and in future to 400G. Part of thesis is outlined the basic division of multiplexing system, there are discussed the basic solutions of wavelength multiplexes CWDM and DWDM, focus for the effects of nonlinear phenomena and parasitic modulation FWM, SPM and XPM in modulation DP-QPSK and 16-QAM. In practicle part we will make measurement of properties of 10G and then experimental measurement parameters on 100G.
Description
Citation
GRENAR, D. Řešení nasazení DWDM systémů na 100G a 400G [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Baroňák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (člen) Ing. Radek Fujdiak, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-09
Defence
Proč nebyla měřena hodnota polarizační vidové disperze při měření s polarizačním analyzátorem a kontrolerem? Reagoval důvodem, že se měřilo na živé části, nešlo měřit Je nutné měřit chromatickou disperzi i po instalaci trasy? Špatně odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO