Rozvoj konkurenceschopnosti společnosti Italská dlažba

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhy a opatřeními, která mají za cíl zvýšit konkurenceschopnost společnosti Italská dlažba, která se věnuje dovozu a následnému prodeji italské dlažby a obkladů. Konečné návrhy se opírají o výsledky zpracovaných analýz, které vycházejí z teoretických poznatků.
This diploma thesis deals with proposals and measures aimed at enhancement of the competitiveness of the company Italská dlažba, which is engaged in import and subsequent sale of Italian pavement and tiles. The final proposals are underpinned by the results of the processed analyses, which are based on theoretical knowledge.
Description
Citation
ZATLOUKAL, L. Rozvoj konkurenceschopnosti společnosti Italská dlažba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Trnavský (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-10
Defence
Otázky vedoucího – odpovězeno Otázky oponenta – odpovězeno Ing. Libor Trnavský "Jestli jste se v práci zabíral analýzou konkurence a čím se firma chce odíšit od konkurence" - odpovězeno Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. - "Proč je vlastní cenotvorba firmy zahrnuta do silných stránek firmy?" - nedostatečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO