Vliv hloubky dezénové drážky na dosažitelné zpomalení vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Práce je věnována pneumatikám osobních automobilů. Teoretická část zahrnuje popis výroby, konstrukce a parametrů pneumatik. Praktická část je tvořena experimentálním měřením, jehož cílem je zjistit vliv hloubky dezénu na brzdné zpomalení vozidla. Nejprve se zaměřuje na přípravu podmínek měření, s následným zpracováním a vyhodnocením získaných dat.
This thesis is devoted on passenger car tyres. Theoretical part covers description of production, construction and tyre parameters. Practical part is comprised experimental measurement of influence of tread grooves depth on achievable vehicle deceleration. First, it is focused on preparation conditions of measurement, with subsequent processing and evaluation of the data obtained.
Description
Citation
KEJÍKOVÁ, B. Vliv hloubky dezénové drážky na dosažitelné zpomalení vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Vliv hloubky dezénové drážky na dosažitelné zpomalení vozidla. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupovala dobře. Na otázky komise odpověděla velmi dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedla dostačující odpovědi. zkušební komice závěrem konstatovala, že diolomantka závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO