Modelování PLC komunikačního systému pro zajištění spolehlivosti komunikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá popisem a vlastnostmi datové komunikace po silových vedeních, účelem a jejími výhodami a nevýhodami. Dále jsou zde popsány modulace a kanálové kódování, které jsou v PLC používány. Stěžejní část práce se zabývá návrhem modelu kanálu jako přenosové funkce pomocí dvou metod, kterými jsou echo model kanálu a výpočet ABCD kaskádních parametrů vedení.Po dokončení návrhu přenosové funkce byl sestaven model komunikace v Matlab-Simulink. V modelu byly použity úzkopásmové modulace a byla zkoumána chybovost přenášených dat. Nakonec byly všechny výsledky zpracovány graficky a vyhodnoceny.
The master´s thesis is focussed on principles and characteristics of Powerline Communications (PLC), practical usage possibilities and advantages and disadvantage of it. There are described mudulations and a channel encoding which are in PLC used. The main part of the thesis deals with a design of a channel as transfer function through the use of two methods, an echo model and the ABCD matrix. After finishing of the design of transfer function the model of communication was created in the Matlab-Simulink program. There were used the narrowband modulations in the model and analyzed the bit error rate of the tranfer data. In the end all results were treated graphically and evaluated.
Description
Citation
PROCHÁZKA, V. Modelování PLC komunikačního systému pro zajištění spolehlivosti komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Orgoň, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Zeman, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Jaký je v teorii obvodů význam parametrů ABCD, co vyjadřují, v jakých jednotkách se vyjadřují, jaký mají rozměr? Jaké typy rušení jste použil?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO