Raytracing na GPU

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Raytracing je základnou technikou pro vizualizaci trojrozměrných objektů. Cílem práce je demonstrovat možnost implementace sledovaní paprsků pomocí grafického akcelerátoru.  Popíšem základní algoritmus a jeho modifikovanou verzi, která byla implementována pomocí jazyka CUDA C. Výsledný raytracer je optimalizovaný pro dynamické scény. Pro tento účel byla použita akcelerační struktura KD strom, hierarchické obalové tělesa a přenos dat pomocí PBO. Pro realističtější výstupy byla také implementována fotonová mapa zobrazující kaustiky.    
Raytracing is a basic technique for displaying 3D objects. The goal of this thesis is to demonstrate the possibility of implementing raytracer using a programmable GPU. The algorithm and its modified version, implemented using "C for CUDA" language, are described. The raytracer is focused on displaying dynamic scenes. For this purpose the KD tree structure, bounding volume hierarchies and PBO transfer are used. To achieve realistic output, photon mapping was implemented.  
Description
Citation
STRAŇÁK, M. Raytracing na GPU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (místopředseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby:  Ako by ste navrhli rozšírenie Vašeho algoritmu na viacerých grafických kartách ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO