Detekce pohyblivého objektu ve videu na CUDA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se věnuje sledování objektů ve videa z monokulární kamery za pomocí modelu sledovaného tělesa. Stav 3D objektu je určený pomocí minimalizace účelové funkce užitím částicového filtru. Účelová funkce je založena na podobnosti renderované scény a skutečného videa.
This thesis deals with model-based approach to 3D tracking from monocular video. The 3D model pose dynamically estimated through minimization of objective function by particle filter. Objective function is based on rendered scene to real video similarity.
Description
Citation
ČERMÁK, M. Detekce pohyblivého objektu ve videu na CUDA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Použít polygonový model byl váš nápad, nebo jste se někde inspiroval? Použil jste pro profilování nástroj typu NVIDIA Nsight? Jak je ve vašem programu vytížená grafická karta? Jaká je přesnost sledování ve scéně s kostkou? Proč jste nezažádal o změnu zadání, když jste se od něj při řešení odchýlil?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO