Dokumentace procesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem tohoto projektu je seznámení s řízením, analýzou a dokumentací procesů využívaných při tvorbě softwarových programů a vytvoření prototypu pro jejich podporu. Vysvětluje proč je pro firmy důležité vytvářet pracovní procesy, měřit jejich výkonnost a postupně je vylepšovat. Dále popisuje metody, které pomáhají zajistit přijetí těchto procesů v praxi a dále je řídit, zejména Rational Unified Process od firmy IBM. Také jsou zde popsány prostředky pro vývoj www aplikací a práci s nimi. Práce obsahuje specifikaci požadavků a návrh na aplikaci pro programovou podporu dokumentace procesů a popis této aplikace. Součástí diplomové práce je systém ve formě aktivních www stránek sloužící k využití knihovny procesů při vývoji softwarových projektů.
The goal of this project is the identification with management, analysis and documentation of processes which are used in software development and creating prototype which support these processes. It explains why is important to create new working processes, measure their efficiency and improve them subsequently. Next, it describes the methods which help with the integration of these processes at work and, manage them, especially the Rational Unified Process from the IBM company. Then, I describe the ways how to develop www applications and, consequently, how to work with these applications. The thesis also involves the specification of the requirements and the scheme for the program support application of the process documentation and the description of this application. Another part of the thesis is the system in the active web side form serving to the utilization of a process library in the software projects developing.
Description
Citation
DOSTALÍK, M. Dokumentace procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výpočetní technika a informatika
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO