2006

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 100
 • Item
  Systém informační agendy společnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Vencovský, Petr; Kašpárek, Tomáš; Ráb, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá popisem, analýzou a implementací informační agendy pro obchodní společnost. Systém je určen pro hromadnou evidenci dat, která zahrnuje evidenci zaměstnanců, jejich docházku, rezervace místností, pracovních prostředků a předávání souborů mezi uživateli. Docházka slouží jako podklad mzdové účtárně. Systém je napsán v jazyce PHP v kombinaci s HTML s využitím databázového jazyka SQL a databáze MySQL.
 • Item
  Multigramatiky a syntaktická analýza založená na nich
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Fiala, Jiří; Meduna, Alexandr; Lukáš, Roman
  Úkolem této práce je seznámení s pragmaticky orientovaným výzkumem na poli teoretické informatiky a prezentovat návrhy aplikačních metod pro zvolené tematické oblasti. Konkrétní prostředek teoretické informatiky je reprezentován druhem generativního systému - multigramatikou a jednotlivé aplikační oblasti jsou zde zvoleny vzhledem k možnostem, které multigramatiky nabízí. V návaznosti na poznatky dosažené Thompsonem (viz [9]), Lindenmayerem  (viz [26]), Mandelbrotem (viz [8]) ale i výsledky ze studií dosažených Morneauem (viz [17]), které poukazují na souvislosti mezi přírodními zákonitostmi a matematickou disciplínou, zkoumáme aplikace multigramatik z pohledu dvou tematických oblastí: generativních L-systémů (zahrnuje dále aplikace z fraktálové grafiky a biomatematiky) a zpracování jazyků přirozených (zahrnuje dále návrh vhodného abstraktního jazyka). Zmíněny jsou také otázky společné s oblastí návrhu překladačů.
 • Item
  Implementace části standardu SQL/MM DM pro asociační pravidla
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Škodík, Zdeněk; Zendulka, Jaroslav; Bartík, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá problematikou získávání znalostí z databází, konkrétně se zaměřuje na asociační pravidla, která jsou součástí systému dolování z dat. Dolováním se snažíme získat znalosti (data), která nejsou v databázi přímo definována, ale mohou být užitečná. V dokumentu je popsána problematika standardu SQL/MM DM, speciálně pak všech uživatelem definovaných typů předepsaných pro asociační pravidla, stejně jako všech obecných typů tvořících rámec pro dolování. Před samotnou implementací těchto typů jsou ještě uvedeny prostředky, kterými je to umožněno, tedy jazyk PL/SQL a podpora Oracle Data Mining. Správnost implementace je ověřena ukázkovou aplikací. Na závěr jsou zhodnoceny dosažené výsledky a zmíněno možné pokračování projektu.
 • Item
  Informační systém revizní firmy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Pinkava, Radek; Očenášek, Pavel; Rychlý, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a implementace informačního systému pro firmu HNS mechanix s. r. o. Tato společnost provádí revizní činnost optických výrobků. Při návrhu se vychází z konkrétních požadavků nejen na funkčnosti a vlastností informačního systému, ale také na použité implementační nástrojů. Je vyžadováno, aby byl systém dostupný pomocí internetové služby World Wide Web a poskytoval multilevel rozlišení uživatelů.
 • Item
  Návrh architektury sondy pro monitorování síťových toků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Žádník, Martin; Kořenek, Jan; Martínek, Tomáš
  Tato práce popisuje návrh a implementaci monitorovací sondy pro sběr statistických údajů o tocích na vysokorychlostních sítích. Navržená sonda využívá spojení hardwarové akcelerační karty a běžného PC. Úloha zpracování a monitorování paketů na rychlosti deset gigabitů je distribuována mezi kartu a hostitelský počítač. Z hlediska systémové architektury jsou zkoumány algoritmy pro monitorování toků a navrženy způsoby jejich implementace v hardwaru či softwaru. Dále jsou navržena rozšíření sondy o možnosti autokonfigurace a adaptace řídích parametrů na základě aktuálního vytížení sondy. Významným rozšířením je konfigurovatelná definice sledovaných údajů o toku. Výsledky simulací potvrzují vysoký výkon a robustnost sondy pro monitorování desetigigabitových sítí.