Dokumentace procesů

but.committeecs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programElektrotechnika a informatikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKreslíková, Jitkacs
dc.contributor.authorDostalík, Martincs
dc.contributor.refereeBartík, Vladimírcs
dc.date.accessioned2020-05-22T11:07:56Z
dc.date.available2020-05-22T11:07:56Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractCílem tohoto projektu je seznámení s řízením, analýzou a dokumentací procesů využívaných při tvorbě softwarových programů a vytvoření prototypu pro jejich podporu. Vysvětluje proč je pro firmy důležité vytvářet pracovní procesy, měřit jejich výkonnost a postupně je vylepšovat. Dále popisuje metody, které pomáhají zajistit přijetí těchto procesů v praxi a dále je řídit, zejména Rational Unified Process od firmy IBM. Také jsou zde popsány prostředky pro vývoj www aplikací a práci s nimi. Práce obsahuje specifikaci požadavků a návrh na aplikaci pro programovou podporu dokumentace procesů a popis této aplikace. Součástí diplomové práce je systém ve formě aktivních www stránek sloužící k využití knihovny procesů při vývoji softwarových projektů.cs
dc.description.abstractThe goal of this project is the identification with management, analysis and documentation of processes which are used in software development and creating prototype which support these processes. It explains why is important to create new working processes, measure their efficiency and improve them subsequently. Next, it describes the methods which help with the integration of these processes at work and, manage them, especially the Rational Unified Process from the IBM company. Then, I describe the ways how to develop www applications and, consequently, how to work with these applications. The thesis also involves the specification of the requirements and the scheme for the program support application of the process documentation and the description of this application. Another part of the thesis is the system in the active web side form serving to the utilization of a process library in the software projects developing.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationDOSTALÍK, M. Dokumentace procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other14879cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54056
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprocescs
dc.subjectRational Unified Processcs
dc.subjectřízení procesucs
dc.subjectdokumentace procesucs
dc.subjectměření procesucs
dc.subjectsoftwarové inženýrstvícs
dc.subjectprocessen
dc.subjectRational Unified Processen
dc.subjectprocess managementen
dc.subjectprocess documentationen
dc.subjectprocess measurementen
dc.subjectsoftware engineeringen
dc.titleDokumentace procesůcs
dc.title.alternativeProcess Documentationen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.modified2020-05-09-23:39:58cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid14879en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:07:56en
sync.item.modts2020.05.22 12:24:33en
thesis.disciplineVýpočetní technika a informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_14879.html
Size:
1.42 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_14879.html
Collections