CRM systém pro zpracování reklamací s použitím čárových kódů

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem CRM systému pro zpracování reklamací s použitím čárových kódů pro společnost Digilive s.r.o. Hlavním cílem systému je zefektivnit a zmodernizovat práci zaměstnanců a zákazníků společnosti při vyřizování případných reklamací. Systém poskytuje dva základní typy uživatelských účtů. Zákazník bude moci zadávat reklamace popř. prohlížet údaje o svých reklamacích. Zaměstnanec společnosti může editovat veškeré údaje o reklamacích a zákaznících. Zaměstnanecká část je naimplementováná s 5-dimenzionálním modelem přístupových práv.
This graduation theses treats of the CRM systém for return mechandise authorization processing with support of the bar codes for the organization Digilive s.r.o. The systém should improve and modernize work of the employees and the clients in the process of attending the sales return. The systém will contain two kinds of the users. The client can make sales returns and view data about his sales returns. The employee can edit all data about the sales returns and the clients. The employee segment is implemented with the five-dimension model access data.
Description
Citation
HORÁK, Z. CRM systém pro zpracování reklamací s použitím čárových kódů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO