2008

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 210
 • Item
  CRM systém pro zpracování reklamací s použitím čárových kódů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Horák, Zdeněk; Rychlý, Marek; Weiss, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem CRM systému pro zpracování reklamací s použitím čárových kódů pro společnost Digilive s.r.o. Hlavním cílem systému je zefektivnit a zmodernizovat práci zaměstnanců a zákazníků společnosti při vyřizování případných reklamací. Systém poskytuje dva základní typy uživatelských účtů. Zákazník bude moci zadávat reklamace popř. prohlížet údaje o svých reklamacích. Zaměstnanec společnosti může editovat veškeré údaje o reklamacích a zákaznících. Zaměstnanecká část je naimplementováná s 5-dimenzionálním modelem přístupových práv.
 • Item
  Editor pasportizace VUT
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Bierza, Daniel; Marušinec, Jaromír; Kolář, Dušan
  V této práci budu prezentovat problematiku pasportizace. Provedu analýzu současného stavu u budov VUT. Popíši možná řešení pasportizace VUT v budoucnosti. Zaměřím se na analýzu formátu "obr" pomocí reverzního inženýrství. Provedu analýzu získaných dat. Popíši způsoby uložení pasportizačních dat. Navrhnu grafický prohlížeč a editor pasportizace. 
 • Item
  Geometrické transformace obrazu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Němeček, Petr; Španěl, Michal; Řezníček, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá akcelerací geometrických transformací obrazu s využitím GPU a architektury NVIDIA (R) CUDA TM. Časově kritické části kódu jsou přesunuty na GPU a vykonány paralelně. Jedním z výsledků je demonstrační aplikace pro porovnání výkonnosti obou architektur: CPU, a GPU v kombinaci s CPU. Pro referenční implementaci jsou použity vysoce optimalizované algoritmy z knihovny OpenCV, od firmy Intel.
 • Item
  Knihovna pro generování realistických modelů stromů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Pafčo, Tomáš; Štancl, Vít; Kršek, Přemysl
  Cílem této práce bylo navrhnout algoritmy pro procedurální generování realistických třírozměrných modelů stromů a implementovat je formou knihovny. Tato knihovna využívá jako vstup množinu 92 převážně číselných parametrů a umožňuje export vygenerovaného modelu stromu do souboru formátu OBJ nebo 3DS.  Jde o objektovou knihovnu napsanou v jazyce C++ a určenou primárně pro platformu MS Windows. Navržené algoritmy jsou schopné, v závislosti hodnotách příslušných parametrů, generovat konkrétní biologické druhy listnatých tak i jehličnatých stromů.
 • Item
  Univerzální mobilní databázový konektor v prostředí Windows Mobile
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Pohořelský, Roman; Hanáček, Petr; Schäfer, Jiří
  Předmětem diplomové práce je komunikace mezi mobilním zařízením a serverem. Práce se zabývá vývojem aplikací v prostředí Windows Mobile s ohledem na technická omezení. Věnuje se také vývoji aplikace univerzálního mobilního databázového konektoru umožňující v mobilním zařízení přehledně pracovat s informacemi umístěnými v databázi na serveru.