Multiplatform Game Development Using the Unity Engine

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá možnostmi herního vývoje pro víceré platformy pomocí enginu Unity 3D. Rozebírá různé aspekty multiplatformního vývoje na počítačích i mobilních zařízeních. Důraz je kladen na analýzu tvorby her současně pro více platforem a problémy spojené s tímhle přístupem. Práce poskytuje možnosti řešení problémů, které vyvstanou při použití tohohle postupu, pomocí nástrojů, které poskytuje Unity 3D. Analýza se zabývá zejména na zvyšování výkonu her za použití metod dostupných na všech platformách vybraných pro testování. Tyhle vylepšení zahrnují způsoby jak snížit práci ve scéně a naopak zvýšit počet vykreslení za sekundu při zachování stejné vizuální kvality. Práce také nabízí pohled do minulosti tohoto odvětví a předpoklady o jeho příštím směrování.
This thesis deals with multiplatform game development using the Unity 3D engine. It approaches various tasks of development on both desktop and mobile devices. The focus of the thesis is to analyze the aspects of developing for more platforms at once and the challenges connected with this approach. It provides solutions of the stated issues using the tools provided by Unity 3D. The analysis focuses mainly on increasing the performance of games by means that are available on all of the platforms selected for testing. These improvements include the ways of decreasing the work within a scene and increasing the frame rate while keeping the same level of visual quality. The thesis also offers a look at this area and its historical and future development.
Description
Citation
JAŠEK, R. Multiplatform Game Development Using the Unity Engine [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "A".
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO