2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 306
 • Item
  Využití konceptů umělé inteligence ve hře Mravenci
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Miľo, Dávid; Smrž, Pavel; Kouřil, Jan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá umelou inteligenciou v rámci hrania hier a ich využitiu v hre Ants. Vybrané metódy boli použite na vytvorenie bota v rámci medzinárodnej súťaže Google AI Challenge.
 • Item
  Metody strojového učení ve zpracování přirozeného jazyka
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Vodička, Jan; Smrž, Pavel; Otrusina, Lubomír
  Bakalářská práce se zajímá hodnocením sentimentu textu v českém jazyce za pomocí metod strojového učení, hlavně za použití naivního bayesovského klasifikátoru. Členění probíhá do dvou kategorií - pozitivní, negativní zprávy.  Jako datové zdroje pro automatické vytvoření korpusu jsou použity zprávy ze sociální sítě Twitter, zbožového porovnávače Heuréka, filmové databáze ČSFD a restauračního portálu Scuk. Jsou porovnány z hlediska výkonnosti při hodnocení sentimentu. Následně je sestavena výsledná tréninková sada, která je použita při hodnocení zpráv z Twitteru v téměř reálném čase.
 • Item
  Síťové rozšíření systému TWAIN
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Richter, Martin; Kašpárek, Tomáš; Michal, Bohumil
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření softwarové platformy pro sdílení datových zdrojů systému TWAIN po počítačové síti typu TCP/IP pro operační systémy Microsoft Windows. Výsledná platforma typu klient-server klade důraz na sdílení scannerů.
 • Item
  Zadní část zpětného překladače produkující kód v jazyce C
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Urban, Martin; Zemek, Petr; Ďurfina, Lukáš
  Práce popisuje implementaci zadní části zpětného překladače produkujícího kód v jazyce C. Obsahuje základní informace o principech a využití reverzního inženýrství v oblasti informačních technologií i mimo něj. Hlavním cílem je vytvořit zadní část zpětného překladače, která bude generovat kód ekvivalentní vůči vstupu, který bude opět přeložitelný do binární formy se zachováním stejné funkčnosti jako zdrojový binární kód. Výstupem je implementace tříd v jazyce C++, vykonávající popisovanou činnost jako součást obecného dekompilátoru, který je vyvíjený v rámci projektu Lissom.
 • Item
  Detekce použitého překladače
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kostka, Michal; Křoustek, Jakub; Ďurfina, Lukáš
  Cílem této práce je vytvoření detektoru překladače. Tento program umí rozpoznat překladač nebo modifikátor použitý k vytvoření aplikace. Podporovány jsou formáty spustitelných souborů PE a ELF. Úkol je řešen hledáním signatury překladače, která reprezentuje startovací rutinu v souboru, jejíž podoba závisí na použitém překladači. Tato práce je vytvořena jako součást projektu Lissom.