Využití konceptů umělé inteligence ve hře Mravenci

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá umelou inteligenciou v rámci hrania hier a ich využitiu v hre Ants. Vybrané metódy boli použite na vytvorenie bota v rámci medzinárodnej súťaže Google AI Challenge.
This thesis deals with artificial intelligence in the playing games with the focus on the game Ants. Selected methods were used to create bot in an international competition Google AI Challenge.
Description
Citation
MIĽO, D. Využití konceptů umělé inteligence ve hře Mravenci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (místopředseda) Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-08-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " E ". Otázky u obhajoby: V třetí kapitole zmiňujete základní definice z teorie grafů, vysvětlete jak toto téma souvisí s vaší prací. V práci píšete, že jste po skončení Google AI challenge využil získané poznatky pro zlepšení kvality implementace a využil jste zde agentní přístup. Proč není dané řešení součástí odevzdání? Shrňte alespoň základní vlastnosti multiagentního systému a popište, jak jste je využil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO