Detekce použitého překladače

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je vytvoření detektoru překladače. Tento program umí rozpoznat překladač nebo modifikátor použitý k vytvoření aplikace. Podporovány jsou formáty spustitelných souborů PE a ELF. Úkol je řešen hledáním signatury překladače, která reprezentuje startovací rutinu v souboru, jejíž podoba závisí na použitém překladači. Tato práce je vytvořena jako součást projektu Lissom.
The objective of this work is a creation of compiler detector. This program can recognize compiler or modifier used for application creation. PE and ELF executable file formats are supported. This task is solved by searching for compilers´ signature, which represents compiler-specific starting routine in the file. This work is created as a part of the project Lissom.
Description
Citation
KOSTKA, M. Detekce použitého překladače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Bolo by možné rozšíriť implementovaný nástoj pre súbory typu JAR produkované prekladačmi Javy? Čo by takéto rozšírenie vyžadovalo?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO