2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 223
 • Item
  Realizace interkomu dveřní hlásky pro iMM
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kocina, Filip; Drahanský, Martin; Klik, Richard
  Tato práce pojednává o řízení inteligentních budov a inteligentní domácnosti. Uvádí možnosti automatizace budov/domácnosti a přechází ke konkrétnímu podsystému: dveřní hlásce. Popisuje realizaci komunikace mezi dveřní hláskou a místnostmi v domě a mezi jednotlivými místnostmi navzájem.
 • Item
  Nástroj pro analýzu uživatelských dat získaných z instalací AVG Admin Konzole
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Heroutová, Tereza; Peringer, Petr; Smrčka, Aleš
  Tento dokument se zabývá návrhem a implementací nástroje, který umožňuje vyhodnocování a vizualizaci statistických dat sesbíraných od uživatelů aplikace AVG Admin Konzole. V dokumentu jsou popsána statistická data s jejich lokalizacemi a také uložení všech těchto dat v databázi. Aplikace byla otestována na reálných datech a na základě analýzy výsledků jsou navržena možná vylepšení.
 • Item
  Systém pro podporu agilního řízení projektů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Liška, Radek; Kreslíková, Jitka; Burget, Radek
  Tato práce se věnuje využití agilních metodik v procesu tvorby webových stránek. Nejprve jsou nejpoužívanější tradiční a agilní metodiky vývoje software teoreticky rozebrány. Na základě identifikovaných postupů jsou vybrány ty, jenž vhodně řeší největší problémy spojené s řízením projektů tvorby webových stránek. Ze zjištěných skutečností je vytvořen hrubý návrh výsledného systému s využitím agilních postupů. V závěrečné části práce je pak tento návrh implementován ve formě prototypu systému.
 • Item
  Systém pro sledování práce uživatelů na platformě Windows Azure
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Tínes, Lukáš; Rychlý, Marek; Očenášek, Pavel
  Táto práce se zaobírá návrhem a implementací systému na spracování dat z monitorování zaměstnanců umístněného v cloude . Pomocí standardního rozhraní webové služby systém přijímá data, které následně spracuje a prezentuje uživateli. Celý systém je implementovaný v jazyku C# a nasazen v cloudu Windows Azure.
 • Item
  Rekonstrukce 3D scény z obrazových dat
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Hejl, Zdeněk; Španěl, Michal; Kršek, Přemysl
  Tato práce popisuje rekonstrukci 3D scény z fotografií a videozáznamů za pomocí přístupu Structure from motion. Na základě této metody byl implementován program schopný automatické výroby mračen bodů a polygonální sítě z běžných fotografií a videozáznamů. Program využívá řadu existujících i vlastních řešení, které jsou přehledně spojeny do jednoho snadno spustitelného celku. Dílčími kroky rekonstrukce jsou: detekce význačných bodů pomocí algoritmu SIFT, porovnávání snímků, algoritmus Bundle adjustment, stereoskopické algoritmy a výroba polygonálního modelu z mračna bodů pomocí knihovny PCL. V implementaci jsou využity programy Bundler a PMVS. K výrobě polygonálních modelů byl využit algoritmus Poisson surface reconstruction, dále jednoduchá triangulace a vlastní metoda rekonstrukce založená na segmentaci rovin.