Dopad novely zákona o veřejných zakázkách na stavební zakázky

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
Příspěvek pojednává o praktických dopadech novely zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb., shrnuje hlavní důvody, které iniciovaly vydání novely zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., a upozorňuje na reálné dopady v oblasti zadávání veřejných zakázek a míru vlivu na cenu stavebních prací.
The article deals with a practical influence of the amendment of law no. 55/2012 on public orders. It summarizes the main motives for the amendment of law no. 137/2006 regarding public orders, also makes notes about effects on the execution of public orders and its influence on the price of the building sector.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013. s. 376-381. ISBN 978-80-214-4675-5
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO