2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 378
 • Item
  Zdanění nemovitostí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Špundová, Magdaléna; Kopřiva, Jan; Rygl, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání možností pořízení různých druhů nemovitosti a následně zjištění výše daně Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou rozebrány jednotlivé pojmy týkající se daní, druhá část je zaměřena faktory ovlivňující výši daně z nemovitosti.
 • Item
  Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Zálešáková, Renata; Žižlavský, Ondřej; Žůrek, Miroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané společnosti pomocí metod finanční analýzy. Pro svou práci jsem si zvolila společnost GUMEX, spol. s r. o., která sídlí ve Strážnici a zpracovala jsem data za období 2010 - 2014. První část obsahuje teoretické informace k finanční analýze a použitým metodám. V druhé části je uvedena charakteristika společnosti, výpočty ukazatelů a zhodnocení situace podniku ze zjištěných výsledků. Poslední třetí část zahrnuje návrhy na zlepšení situace podniku.
 • Item
  Návrh na rozšíření poskytovaných služeb podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Petrová, Regina; Novák, Petr; Koudelková,, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením poskytovaných služeb podniku Autoservis Petr. Obsahuje popis současného stavu marketingové strategie a návrhy na zlepšení, která povedou k získání nových zákazníků a růstu zisku.
 • Item
  Hodnocení finanční situace společnosti KELLNER CZ s. r. o.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Fojtíková, Nikola; Hornungová, Jana; Kellner, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti KELLNER CZ, s.r.o. na základě provedené finanční analýzy za roky 2010 - 2014. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou zpracována teoretická východiska k tématu. V druhé, praktické části bude provedena finanční analýza dle teorie a poskytnutých výkazů, s popisem ukazatelů, kteří ovlivňovali podnik během let. Jako poslední je část návrhová, která se zabývá vyhodnocení praktické části a následným návrhem na zlepšení nebo opatření u problematických ukazatelů.
 • Item
  Víceúčelová aplikace založená na lokaci mobilních zařízení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Szkuta, David; Dydowicz, Petr; Foltýn, Radek
  Cílem bakalářské práce je navržení mobilní a webové aplikace pro lokalizování osob pomocí mobilních zařízení. Teoretická část práce se zaměřuje na analýzu prostředí mobilních operačních systémů a současně dostupných lokalizačních aplikací, zatímco při samotném návrhu jsou využívány nástroje datového a funkčního modelování.