Podnikatelský plán pro založení ubytovacího zařízení s restauračními službami

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování reálného podnikatelského plánu na založení ubytovacího zařízení s restauračními službami. Práce začíná vymezením základních pojmů v teoretické části, pokračuje přes analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, až po hlavní cíl, kterým je vypracování ekonomicky reálného podnikatelského plánu.
The Bachelor thesis focuses on establishment a real business plan for an accommodation facility with restaurant services. The thesis begins with defining theoretical fundamentals, proceeds to the internal and external analysis up to the main target of thesis which is creating an economically realistic business plan.
Description
Citation
PROKOP, D. Podnikatelský plán pro založení ubytovacího zařízení s restauračními službami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Otázky vedoucího: Nebyly položeny. Otázky oponenta: Nebyly položeny. doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.: Upřesněte původ zdrojů financování. Na základě čeho předpokládáte tak vysoké trby hned v prvním roce? Co znamená pojem "čistý ekonomický výsledek"? Zodpovězeno. Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.: Jakým způsobem jste kalkuloval s dostavbou hotelu? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO