Návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce obsahuje teoretická východiska systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti. Analytická část je zaměřena na konkrétní organizaci a situaci na trhu práce. Výstupem práce je návrhová část, která se zabývá vhodným řešením daných problémů ve vybrané společnosti. Vyhodnocují se i přínosy a náklady daného řešení.
The bachelor dissertation contains a theoretical system for the evaluation and remuneration of employees in a company. The analytical part is focused on a specific organization and labor market situation. The outcome of the work is the design part, which deals with an appropriate solution to the problems in the selected company, including the benefits and costs of the solution.
Description
Citation
OKŘINOVÁ, N. Návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno další otázky: dr. Breinek: výpočty za předpokladu nezměnněného počtu zaměstnanců, přitom plán přijímání nových - zodpovězeno doc. Lajtkepová: spolurpáce se středními a vysokými školami, jakým způsobem a s kým konkrétně - zodpovězeno dr. Heralecký: realizace produktu ve firmě a daňová uznatelnost nákladů; limit uznatelnosti nákladů - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO