Design of the simple oscillator with linear tuning and pi/4 phase shift based on emulator of the modified current differencing unit

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-10-10
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE)
Altmetrics
Abstract
This paper presents a simple oscillator with 45 degrees phase shift between output signals. A Modified current Differencing Unit (MCDU) was used for its design. The MCDU offers controllability of input resistances of current inputs and controllability of current gains. These features are not available together in the standard current differencing unit and it limits usability in some applications. The proposed oscillator allows linear electronic control of oscillation frequency and independent control of condition of oscillation with simple implementation of amplitude stabilization. The PSpice simulations and measurements in laboratory with manufactured behavioral emulator of the MCDU confirmed the expected features of the solution.
Tento článek prezentuje jednoduchý oscilátor s fázovým posuvem 45 stupňů mezi výstupními signály. V návrhu byla použita modifikovaná proudová diferenční jednotka (MCDU). MCDU nabízí možnost řídit vstupní odpory proudových vstupů a proudová zesílení. Tyto vlastnosti nejsou dostupné současně ve standardním provedení proudové diferenční jednotky a to limituje využitelnost v některých aplikacích. Navržený oscilátor dovoluje lineární elektronické řízení oscilačního kmitočtu a nezávislou kontrolu podmínky oscilací spolu s jednoduchou implementací amplitudové stabilizace. Simulace v PSpice a měření s vyrobeným behaviorálním emulátorem MCDU potvrdily očekávané vlastnosti řešení.
Description
Citation
IEICE Electronics Express. 2015, vol. 12, issue 19, p. 1-7.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/elex/advpub/0/advpub_12.20150557/_article
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE)
Citace PRO