EX NIHILO NIHIL FIT ( z ničeho nic nevzniká)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou dekonstrukce a fraktalizace tištěné hudební informace. Cílem práce je nalezení nových uměleckých východisek kombinováním faktických prvků objevujících se ve zpracovávání hudebního média statickou formou na papíře i technologií jejího následného převedení na odpad. Výsledkem je kompoziční koncept a pracovní postup, které poskytují obrazový materiál a obsaženou informaci v notaci pro sólovou klavírní skladbu.
Work about problematics of deconstruction and fractalisation of printed music information. The goal of this work is finding new artistic forms through combination of facts included within music notation on paper and its transformation into paper waste. The conclusion is a composition concept and working instruction offering the pictoral material and solo notation for grand piano at the end.
Description
Citation
HORT, L. EX NIHILO NIHIL FIT ( z ničeho nic nevzniká) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - video - multimedia - performance
Comittee
prof. akad. soch. Michal Gabriel (předseda) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-08-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO