ge137989

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na zkoumání a analyzování mého rodného kraje a jeho nejbližšího okolí. Současně navazuje na sérii mých předchozích prací, které se tímto tématem zabývají. Hlavním cílem je posouvat mé osobního poznání a cítění zdejší krajiny. Nejvíce mě zajímalo to, co je pod povrchem místní hory Keprník, záměrem byl vytvořit objekt, jehož realizace probíhá v přímém kontaktu s tímto místem. Jako vhodnou hmotu pro tento objekt jsem zvolil kalafunu, což je pro mě materiál, který má po zaschnutí schopnost zachovat svoji transparentnost, a současně dokáže spojit jednotlivé prvky určité půdy, ze které tak přijímá esenci i tvar. Celý proces byl zdokumentován videozáznamem, který je součástí prezentace objektu.
This thesis is focused on exploring and analyzing my native region and its surroundings. It is also continuing of my previous series of works that deal with this issue. The main objective is to move my personal knowledge and feelings about the local landscape. I was highly interested in what is under the surface of the Keprník Mountain. The intention was to create an object whose realization takes place in direct contact with this place. I chose rosin as a suitable material for this object because this material has the ability to maintain its transparency after drying and at the same time it is able to combine the individual elements of the soil from which it gets the essence as well as the shape. The whole process was documented on video which is part of the presentation of the object.
Description
Citation
KAMENSKICH, J. ge137989 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba
Comittee
Mgr. Art. Žaneta Kögler (předseda) MgA. Vasil Artamonov (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. akad. mal. Petr Lysáček (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO