ge137989

but.committeeMgr. Art. Žaneta Kögler (předseda) MgA. Vasil Artamonov (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. akad. mal. Petr Lysáček (člen)cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programVýtvarná uměnícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorGabriel, Michalcs
dc.contributor.authorKamenskich, Jiřícs
dc.contributor.refereeAmbrůz, Jancs
dc.date.accessioned2021-11-22T14:55:12Z
dc.date.available2021-11-22T14:55:12Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na zkoumání a analyzování mého rodného kraje a jeho nejbližšího okolí. Současně navazuje na sérii mých předchozích prací, které se tímto tématem zabývají. Hlavním cílem je posouvat mé osobního poznání a cítění zdejší krajiny. Nejvíce mě zajímalo to, co je pod povrchem místní hory Keprník, záměrem byl vytvořit objekt, jehož realizace probíhá v přímém kontaktu s tímto místem. Jako vhodnou hmotu pro tento objekt jsem zvolil kalafunu, což je pro mě materiál, který má po zaschnutí schopnost zachovat svoji transparentnost, a současně dokáže spojit jednotlivé prvky určité půdy, ze které tak přijímá esenci i tvar. Celý proces byl zdokumentován videozáznamem, který je součástí prezentace objektu.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on exploring and analyzing my native region and its surroundings. It is also continuing of my previous series of works that deal with this issue. The main objective is to move my personal knowledge and feelings about the local landscape. I was highly interested in what is under the surface of the Keprník Mountain. The intention was to create an object whose realization takes place in direct contact with this place. I chose rosin as a suitable material for this object because this material has the ability to maintain its transparency after drying and at the same time it is able to combine the individual elements of the soil from which it gets the essence as well as the shape. The whole process was documented on video which is part of the presentation of the object.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationKAMENSKICH, J. ge137989 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .cs
dc.identifier.other84221cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41237
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrodný krajcs
dc.subjectpůdacs
dc.subjectvlastní měřítkocs
dc.subjectotisk krajiny a člověkacs
dc.subjectkalafunacs
dc.subjectorganický a nerostný materiálcs
dc.subjectnative landen
dc.subjectsoilen
dc.subjectown scaleen
dc.subjectimprint of landscape and humanen
dc.subjectrosinen
dc.subjectorganic and mineral materialsen
dc.titlege137989cs
dc.title.alternativege137989en
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2015-08-31-11:10:27cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
sync.item.dbid84221en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:57:42en
sync.item.modts2021.11.22 22:16:24en
thesis.disciplineVýtvarné umění - sochařství - volná tvorbacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1cs
thesis.levelBcA.cs
thesis.nameBcA.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
519.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Posudek_vedouciho_prace_BcA_Kamenskich_Jiri.pdf
Size:
79.83 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-Posudek_vedouciho_prace_BcA_Kamenskich_Jiri.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Jan Ambruz_Oponentnsky posudek_Jiriho Kamenskich.pdf
Size:
690.92 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Jan Ambruz_Oponentnsky posudek_Jiriho Kamenskich.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_84221.html
Size:
1.39 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_84221.html
Collections