Kalibrace skleněných měřítek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce řeší návrh efektivnější a časově úspornější metody kalibrace skleněných pravítek s praktickým využitím v Českém metrologickém institutu Oblastního inspektorátu Brno. Požadovaného zefektivnění kalibrace bylo dosaženo využitím 3D souřadnicového měřicího stroje Micro-Vu Excel 4520. V obslužném softwaru InSpec bylo vytvořeno šest měřicích programů s využitím etalonu skleněného pravítka značky SIP. Byly formulovány a vypočítány nejistoty měření spojené s touto kalibrací. V závěru práce je vyhotoven návrh kalibračního postupu a návrh formalizovaného dokumentu o kalibraci.
This thesis deals with a more work-efficient and time-efficient method of calibration of standard glass scales, with practical use in the Czech Metrology Institute Regional Inspectorate in Brno. The desired streamlining of calibration were achieved in the use of a 3D coordinate measuring machine Micro-Vu Excel 4520. In the service software InSpec, six measuring programs were designed in the use of a standard glass scale brand SIP. The measurement uncertainties of this calibration were presented and calculated. This thesis draws up a draft proposal of the calibration procedure and drafts a formalized document of the calibration.
Description
Citation
JELÍNEK, V. Kalibrace skleněných měřítek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Comittee
prof. Ing. Dušan Maga, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen) Ing. Jan Blechta (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO