Měření drsnosti pomocí kruhoměru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá měřením drsnosti povrchu na kruhoměru Talyrond TR595S. Jejím cílem bylo rozšíření možností měření na tomto kruhoměru. Hlavním přínosem práce je vytvoření návrh postupu měření drsnosti součástí v horizontální, vertikální rovině. Práce rovněž obsahuje postup měření kruhové drsnosti součásti včetně výpočtu nejistoty měření.
This master´s thesis deals with the measurement of surface roughness on a roundness instrument Talyrond TR595S. The aim was to expand possibilities of measuring on this roundness instrument. The main benefit of this thesis is creation of the proposal for the roughness measurement components in a horizontal and vertical plane. Thesis also includes the procedure for measuring of the roughness of the circular components including calculation of measurement uncertainty.
Description
Citation
ŠRŮT, P. Měření drsnosti pomocí kruhoměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Comittee
prof. Ing. Dušan Maga, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen) Ing. Jan Blechta (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO