Organizační struktura firmy produkující zemědělské stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce obsahuje teoretický rozbor organizační struktury firmy produkující zemědělské stroje. Dochází k popisu jednotlivých oddělení podniku přes představení výrobního sortimentu až po hlavní výrobní procesy. Praktickou částí je řešení odpadového hospodářství na základě dlouhodobých statistik. Logistika a ekonomická vize jsou uvedeny v závěrečných kapitolách.
The thesis contains a theoretical analysis of the organizational structure of the company producing agricultular machinery. There is a description of the various company departments through the presentation of the product range to its main production processes. The practical part of the waste management solutions based on long-term statistics. Logistics and economic visions are presented in the final chapters.
Description
Citation
BARÁK, M. Organizační struktura firmy produkující zemědělské stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jaké jsou ohlasy dané společnosti na vaše navrhované změny v organizační struktuře? 2. Jak jste vyhodnotil výhodnost investic dané společnosti? 3. Řešil jste dobu návratu investic? 4. V jaké jednotce vyjadřujete množství? 5. Co znamená norma ISO 14001? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO