Charakterizace karagenanu densitometrií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Denzitometricky byla zkoumána hustota roztoků karagenanu v závislosti na koncentraci a teplotě roztoků. Následně byla zkoumána ultrazvuková rychlost rovněž denzitometricky a pomocí ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením (HRUS). Na měření byly použity vzorky karagenanu ve vodě a v chloridu sodném o široké škále koncentrací. Experimentálně bylo zjištěno, že vzorky karagenanu nepodléhají nevratným změnám hustoty a ultrazvukové rychlosti v závislosti na teplotě a koncentraci. Dále bylo prokázáno, že karagenan je v obou prostředích stabilní, nedochází k degradaci a změnám vlastností působením iontové síly.
The density of the carrageenan solution was investigated by densitometry depending on temperature and concentration. Subsequently, ultrasonic velocity was examined using densitometry and high-resolution ultrasonic spectroscopy. The measurements were executed using aqueous and sodium chloride solutions of carrageenan in a broad range of concentrations. It was found that the carrageenan samples are not liable to irreversible changes of density and ultrasonic velocity in dependence on temperature and concentration . Furthermore, it was proved that carrageenan in both mediums is stable, the samples do not exhibit degradation or changes in the properties of the ionic strength effect.
Description
Citation
POLEDŇÁKOVÁ, H. Charakterizace karagenanu densitometrií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Klučáková – Proč jsou v některých grafech hodnoty ultrazvukové rychlosti maximálně jednotky m/s a jinde přes 1500 m/s? Vala – HRUS je nepřímá metoda, jak lze experimentální závislosti ultrazvukové rychlosti např. na teplotě interpretovat? Taraba – Jaká je spolehlivost, že naměřené hystereze ultrazvukové rychlosti, jsou reálné? Veselý – Co přesně znamená pojem denzitometrie?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO