Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Objekt byl navržen v souladu se všemi potřebami a limity území, na které reaguje. Jeho funkční náplň, tvar i orientace plně respektují okolní podmínky území. Tvar objektu reaguje na proměnlivý terén a orientaci ke světovým stranám. Návrh nabízí plochy čistého bydlení, vybavení pro obyvatelé a dostatek ploch pro rekreaci a volný čas. Soubor se snaží v co nejvyšší míře zachovat zdejší přírodní prostředí a byl navržen v souladu s principy udržitelného rozvoje.
The building was designed according to needs and limits of this location, that it responds to. Its functional content, shape and orientation all respect surrounding conditions. The shape of the object reacts on changing terrain and oriantation to the cardinal. The design offers living areas, an equipment for residents and plenty of recreation space. The complex tries to preserve local natural environment how it is possible and it was designed according to principles of sustainable development.
Description
Citation
ŠÓNOVÁ, M. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. (člen) Ing. arch. Pavel Bainar (člen) Ing. arch. Lenka Kropšová (člen)
Date of acceptance
2015-05-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO