2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 84
 • Item
  Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Plášková, Karolína; Šmídek, Petr; Kratochvíl, Jan
  Komín je charakteristický svým téměř vesnickým charakterem, blízkostí přírody, a přitom dobré dopravní dostupnosti do centra města. Je to území doceňované především rodinami s dětmi. V západní a střední části řešeného území se nachází devět bloků (bytových domů) podél komunikační osy, která se napojuje na ulici Uhlířova. Východní okraj, kde pozemek strměji stoupá, je terasovitě upraven a na samém „vrcholu“ stojí pavilonek, přístupný i z cesty pod lesem. V maximální míře je zachované přirozené uspořádání terénu, domy využívají stoupání a nabízejí z bytů výhled na protější svahy Komína. Bloky (bytové domy) jsou tvořeny společnou podzemní podnoží a jednotlivými byty kolem společného pravoúhlého dvora, do kterého jsou orientovány vstupy do domů. Každá bytová jednotka má vlastní vstup (přístup na dvůr) a zároveň i přístup do zeleně (popř. na terasu) na opačné straně. V západní, širší části jsou bloky větší (čtyři bloky po osmi bytech), směrem na východ se území zužuje, pět zbývajících bloků je proto užších (resp. kratších, pouze se šesti byty). Dohromady je na pozemku devět bloků se 62 byty různých velikostí (od garsonek o 45 m2 po čtyřpokojové byty o 100 m2) pro celkem přibližně 192 obyvatel.
 • Item
  NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Vávra, Vít; Makovský, Zdeněk; Wittmann, Maxmilian
  nové na staré pro mladé i staré, chudé i bohaté
 • Item
  NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Spáčilová, Ingrid; Kratochvíl, Jan; Lazarov, Pavel
  Zadaná parcela se nachází na nároží ulic Bratislavská a Stará. Jedná se o bývalou průmyslovou lokalitu, která je nyní vnímána spíše negativně. Oblast bývá označována jako jedna ze sociálně vyloučených lokalit. V okolí se nachází značné množství iniciativ a neziskových organizací, které se snaží tuto situaci změnit. Mezi domy s historickými fasádami je možné pozorovat charakteristická rysy oblasti - zašedlost, mírnou “ošuntělost”, charakteristické činžovní domy s pavlačemi, které vytvářejí nezaměnitelnou identitu místa. Jako hlavní nedostatek hodnotím špatný a nedostatečný veřejný prostor. Jediným využitelným veřejným prostorem je plácek s platany naproti Muzea Romské kultury, který je ale většinou zaplněn auty. Dostatečně velká proluka, která leží naproti vstupu divadla Radost, uprostřed oblasti a zároveň na nejživější ulici Bratislavské, se k vytvoření veřejného prostoru přímo nabízí. Navrhuji proto dostatečně velké náměstí, které by mohlo sloužit pro setkávání obyvatel i pořádání různých aktivit.
 • Item
  NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Buganská, Petra; Ponešová, Barbora; Mléčka, Jan
  Můj návrh se odráží od místa, které je charakteristické blokovou zástavbou. Navrhuji tedy dostavět blok. Zároveň reaguje na potřebu veřejného prostoru vytvořením poloveřejného parku.
 • Item
  NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Valošková, Tereza; Jura, Pavel; Šupler, Libor
  Návrh polyfunkčního domu na nároží ulic Bratislavská a Stará v Brně. Jde o doplnění bloku domem s převažující funkcí bydlení a navrženou funkcí dětského centra. Návrh vytváří nový veřejný prostor před stávajícím divadlem Radost a zároveň reaguje na okolní zástavbu, možnosti oslunění i charakter okolních budov. Přízemní podlaží funguje jako komerční parter a dětské centrum. Patrové budovy jsou určeny k bydlení s výhledem do vnitrobloku s átrii dětského centra nebo s výhledem na nově vzniklé náměstí. Podzemní podlaží slouží parkování s celkovými 108 místy.