Lokalizace a interpretace zdrojů zvuku v akustických polich

Abstract
Disertační práce se zabývá lokalizací zdrojů zvuku a akustickým zoomem. Hlavním cílem této práce je navrhnout systém s akustickým zoomem, který přiblíží zvuk jednoho mluvčího mezi skupinou mluvčích, a to i když mluví současně. Tento systém je kompatibilní s technikou prostorového zvuku. Hlavní přínosy disertační práce jsou následující: 1. Návrh metody pro odhad více směrů přicházejícího zvuku. 2. Návrh metody pro akustické zoomování pomocí DirAC. 3. Návrh kombinovaného systému pomocí předchozích kroků, který může být použit v telekonferencích.
This doctoral thesis deals with sound source localization and acoustic zooming. The primary goal of this dissertation is to design an acoustic zooming system, which can zoom the sound of one speaker among multiple speakers even when they speak simultaneously. The system is compatible with surround sound techniques. In particular, the main contributions of the doctoral thesis are as follows: 1. Design of a method for multiple sound directions estimations. 2. Proposing a method for acoustic zooming using DirAC. 3. Design a combined system using the previous mentioned steps, which can be used in teleconferencing.
Description
Citation
KHADDOUR, H. Lokalizace a interpretace zdrojů zvuku v akustických polich [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Libor Husník - oponent (člen) Ing. Martin Rakús, PhD. - oponent (člen)
Date of acceptance
2015-05-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO