2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 497
 • Item
  Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Spurný, Jan; Milichovský, František; Málek, Přemysl
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vytvoření nového marketingového mixu společnosti D.A.S. RECHTSSCHUTZ AG, pobočka pro ČR podnikající v oblasti pojišťovnictví. V mojí práci se chci zaměřit na využití marketingových nástrojů, které by dopomohly k většímu prodeji právních služeb.
 • Item
  Studie průběhu zakázky v podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Zouhar, Aleš; Milichovský, František; Němec, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky firmou konkrétně ve firmě ITAB Shop Concept CZ, a.s. Teoretická část obsahuje hlavní východiska z okruhu řízení výroby, výrobního procesu a logistiky. Analytická část popisuje firmu jako takovou, analyzuje současný stav průběhu zakázek této firmy a hodnotí jej. V praktické části jsou uvedeny informace o firmě B&Q a zpracován vlastní návrh na optimalizaci průběhu konkrétní zakázky.
 • Item
  Analýza ukončení pracovního poměru zaměstnance u SEVAS, spol. s r. o.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Zvolská, Michaela; Musilová, Helena; Kyrych, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá ukončením pracovního poměru a návrhem optimálního řešení zaměstnání nového zaměstnance u společnosti SEVAS, spol. s r.o.
 • Item
  Podnikatelský záměr pro založení restaurace
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Krejčíř, Vojtěch; Fojtů, Kateřina; Lískovcová, Jana
  Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně luxusní restaurace spojené s již zavedenou sítí pivnic. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje hospodaření nově vzniklé společnosti.
 • Item
  Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Wernerová, Lucie; Novotná, Veronika; Šustrová, Tereza
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu finanční situace firmy pomocí statistických metod. Význam a užití těchto metod je podrobně popsáno v teoretické části práce. V praktické části jsou na základě účetních výkazů podniku zpracovány a vyhodnoceny vybrané ekonomické ukazatele pomocí softwaru Visual Basic for Application v prostředí MS Excel. V závěru je posouzena finanční situace firmy a jsou navržena opatření na základě výsledků provedených analýz.