Podnikatelský záměr pro založení restaurace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně luxusní restaurace spojené s již zavedenou sítí pivnic. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje hospodaření nově vzniklé společnosti.
The topic of the bachelor thesis is the design of a company business plan; particularly a luxury franchise of brasseries . The thesis uses theory, provides an analysis of the environment, possible risks and outlines the operation of a newly established company.
Description
Citation
KREJČÍŘ, V. Podnikatelský záměr pro založení restaurace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Marcolová Klímková, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
otázka vedoucího práce - odpovězeno otázka oponenta práce - odpovězeno doc. Chalupský: Kde konkrétně plánujete restauraci otevřít? - odpovězeno doc. Chalupský: V čem je Váš projekt vyjímečný? - odpovězeno doc. Chalupský: Kde budete žádat o úvěr? - odpovězeno Ing. Groligová: Jaké jsou metody hodnocení efektivnosti investičního záměru? - neodpovězeno Ing. Zemánková: Jakou plánujete právní formu podnikání? - odpovězeno Ing. Zemánková: Uvažujete, že do podniku vložíte vlastní zdroje? - odpovězeno Ing. Zemánková: Jak jste vypočetl čistý zisk? - odpovězeno Ing. Zemánková: V hrozbách ve SWOT analýze uvádíte pokles i růst DPH. Co jste tím myslel? - odpovězeno Ing. Heralecký: Proč máte v aktivech zřizovací výdaje? - odpovězeno Ing. Heralecký: Do jakého účetního výkazu se řadí výdaje? - odpovězeno Ing. Heralecký: Mzdy uvádíte včetně odvodů? - odpovězeno Ing. Heralecký: Při kalkulaci cen pokrmů uvažujete pouze náklady na suroviny nebo i další náklady? - odpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO