Využití dutých světlovodů pro osvětlování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá s využitím dutých světlovodů pro osvětlování. Práce popisuje legislativní požadavky na denní osvětlení budov. Dále se práce zabývá s možnostmi využití denního světla pro osvětlování interiérů a popis systémů s dutými světlovody. Dalším cílem práce je popis výpočtových metod a programů, které se zabývají šířením světla ve světlovodech a modelováním jejich příspěvku na vnitřní osvětlení. Praktická část diplomové práce popisuje postup a vyhodnocení výsledků z měření provedeného na modelu rodinného domku se světlovody.
This master’s thesis describes the using of hollow light guides for inner-space lightning. The project describes the legislation requirements for the inner-space day lightning. The usages of hollow light guides are also discussed. Other goal of the project is to describe computer programs, which are modeling the function of hollow light guides. The practical part of the thesis is describing the process and the results of the measuring, which was done on a model of a family house with hollow light guides.
Description
Citation
ZAJÍČEK, J. Využití dutých světlovodů pro osvětlování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Janíček, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-06
Defence
Student plynule obhajuje svoji diplomovou práci. Uvádí hlavní cíle a přestavuje svůj přínos včetně vlastnoručně zkonstruovaného modelu domu, vybaveného dutými světlovody. Posudky čte doc. Baxant a chválí student za značný přínos práce. Dále pokládá studentovi doplňující otázky. Zkoušený na všechny položené otázky bez problému odpověděl. Ing. Macháček pokládá otázku, z jakého materiálu je difusor na konci dutých světlovodů a jaké budou mít jednotlivé typy vlastnosti. Student na všechny položené otázky odpověděl. Doc. Baxant se studenta dotazuje, jaké jsou náklady na instalaci dutých světlovodů a proč je jejich nákupní cena tak vysoká. Student opět bez problému odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO