2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 795
 • Item
  Návrh zdravotně technických instalací v hotelu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Klučáková, Tereza; Wierzbická, Helena; Vendlová, Lucie
  Bakalářská práce je na téma Návrh zdravotně technických instalací v hotelu. Teoretická část se zabývá lapáky tuků a odlučovači lehkých kapalin, jejich funkcí a návrhem. Výpočtová část řeší návrh kanalizace a vnitřního vodovodu. Součástí projektu je též výkresová dokumentace a technická zpráva.
 • Item
  Financování bytové potřeby
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Štindl, Petr; Hrabincová, Dagmar; Solodilova, Liudmyla
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu a historii bydlení, nástroje na podporu bytové politiky, současné trendy a systém financování bytové potřeby v České republice. Cílem práce je vlastní řešení projektu financování bytové potřeby.
 • Item
  Marketingové procesy ve stavebnictví
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Karkoška, Jan; Dohnal, Radek; Pavlišta, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na „Marketingové procesy ve stavebnictví“, což jsou specifické marketingové procesy ve stavebnictví, s jejichž pomocí se identifikují a řeší nedostatky v oblasti marketingu konkrétní stavební firmy. Teoretická část charakterizuje stavební trh a marketing ve stavebnictví. Praktická část analyzuje vybranou stavební firmu .
 • Item
  Poruchy a sanace sypaných hrází v České republice
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Hošková, Lucie; Jandora, Jan; Miča, Lumír
  Ochranné sypané hráze plní funkci zadržení vody během povodní. Jako každá stavba je spojena s určitým rizikem porušení. Protržením hráze vzniká povodňová vlna, která je nebezpečná pro území záhrází. Cílem práce je sepsat poruchy hrází na určených povodích ČR a jak jim předcházet.
 • Item
  Srovnání a vyhodnocení týdenních srážkových úhrnů naměřených v obci Třebíč/Budíkovice za období květen 2013 až duben 2014 s údaji naměřenými v okolních srážkoměrných stanicích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Bárta, Richard; Starý, Miloš; Marton, Daniel
  Práce pojednává o vyhodnocování a srovnávání úhrnů srážek. Dále o srovnávání srážkových úhrnů mezi jednotlivými meteorologickými stanicemi. V druhé části se zabývá odvozením denních a hodinových srážkových úhrnů ve zkoumané lokalitě a nakonec prodloužení srážkových řad ve zkoumané lokalitě.