Poruchy a sanace sypaných hrází v České republice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Ochranné sypané hráze plní funkci zadržení vody během povodní. Jako každá stavba je spojena s určitým rizikem porušení. Protržením hráze vzniká povodňová vlna, která je nebezpečná pro území záhrází. Cílem práce je sepsat poruchy hrází na určených povodích ČR a jak jim předcházet.
Protective embankments are providing function of detention water during floods. Like any other building is connected with some risk of violation. The failure of a dam is creating a flood wave, which is dangerous for area behind the dam. In my bachelor´s thesis I have written down any failure at protective embankment in Czech Republic and how to prevent them.
Description
Citation
HOŠKOVÁ, L. Poruchy a sanace sypaných hrází v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO