Recyklace plastů pro potřeby 3D tisku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je rozbor základních metod technologie Rapid Prototyping s důrazem na metodu FDM. Všechny metody jsou zkoumány z hlediska možné recyklace používaných materiálů. Největší potenciál pro recyklaci vykázala metoda FDM. Byl tedy proveden rozbor základních používaných materiálů při tisku touto metodou. Následně práce popisuje princip recyklace při této metodě. V závěru byly provedeny ekonomické propočty, které měly podpořit nebo vyvrátit vhodnost recyklace při metodě FDM.
Purpose of this paper is analysis of basic Rapid Prototyping technologies including FDM. Technologies are compared in matter of possible recyclation of used materials. The largest recyclation potential appeared in case of FDM technology. There were conducted analysis of basic materials used in this method. Possible methods for recyclation were described. Finally, there were conducted economical analysis to evaluate viability of recyclation in case of FDM.
Description
Citation
HELLEBRAND, M. Recyklace plastů pro potřeby 3D tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Doležal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Princip metody rapid prototyping 2) Postup ekonomického zhodnocení 3) Problém homogenity recyklovaného vlákna Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO