NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Novostavba polyfunkčního objektu v nárožní proluce ulic Bratislavská a Stará v Brně. Návrh vychází z tradičního hmotového a výrazového pojetí architektury. Citacemi historického tvarosloví se snaží citlivě doplnit prázdný prostor vedle honosné budovy police ČR.
New multifunctional building in a corner blank space of Bratislavská and Stará Street in Brno. The idea is based on the traditional mass and expressional approach to architectural design. Quotes of traditional architectural components help the new building fill gently the empty space next to splendid building of Czech police.
Description
Citation
ZÁMEČNÍK, M. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Marek Štěpán (předseda) Ing. arch. Bohumila Hybská (člen) Ing. arch. Petr Kopečný (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-05-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO