NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Budova je navržena jako polyfunkční dům. Parcela leží na nároží ulic Stará a Bratislavská. Tvar budovy vytváří veřejný prostor na ulici Bratislavská a soukromý prostor pro rezidenty za objektem. Budova se skládá ze 3 hmot, které na sebe navazují. Budova má 5 nadzemních podlaží a jedno podzemní. V podzemním podlaží je parkování. Funkce se nachází v 1. a částečně v druhém patře. Bydlení je ve 3 až 4. patře, částečně v 2. patře.
The building is designed as a multi-functional building. Plot is located on the corner of Old and Bratislavska street. The shape of the building creates a public space on the street in Bratislavska and private space for residents in the building. The building consists of three materials that are logically connected. The building has five floors above ground and one underground. In the basement is parking. The function is located in the first part and the second floor. Housing is 3 to 4 floor, partly on the 2nd floor.
Description
Citation
MAHROVÁ, L. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Jiří Suchomel (předseda) doc.Ing.arch. Zdeněk Jiran (člen) doc.Ing.arch.Akad.arch. Ľubomír Titl (člen) Ing. arch. Zdeněk Trefil (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-05-27
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO