2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 431
 • Item
  Vytvoření SW knihovny pro řízení pohonů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Špaček, Marek; Zezulka, František; Jiří,, Holík
  Hlavním cílem této práce je vytvoření knihovny v TwinCAT PLC pro řízení Beckhoff pohonů bez NC úlohy. Použití této knihovny je cíleno na méně výpočetně výkonné řídící jednotky. Dalším úkolem je vytvoření PLC aplikace, která bude řídit pohony pomocí digitálních I/O proměnných či sériovou linkou. Pro tuto PLC aplikaci bude vytvořena konfigurační aplikace ve Windows.
 • Item
  Optimalizace částečných výbojů UG 500R a UG550 pro napěťovou hladinu 17,5 kV
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Bajánek, Tomáš; Orságová, Jaroslava; Bernard, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou čiastkových výbojov v rozvádzačoch ABB UniGear 500R a ABB UniGear 550 pre napäťovú hladinu 17,5 kV. Obsahuje popis meracej metódy čiastkových výbojov v kovovo krytých rozvádzačoch vysokého napätia, popis možných miest vzniku čiastkových výbojov a postup optimalizácie čiastkových výbojov v rozvádzačoch ABB UniGear 500R a ABB UniGear 550 pre napäťovú hladinu 17,5 kV.
 • Item
  Dálkové ovládání motorového spouštěče
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Brtnický, Jiří; ABB, Stanislav Korčián,; Musil, Vladislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem dálkového ovládače, který slouží jako příslušenství pro motorový spouštěč. Práce vychází z konceptu ovládače realizovaného v bakalářské práci. Diplomová práce obsahuje literární rešerši na téma způsob řízení krokových motorů pomocí integrovaných obvodů. Byly nastudovány normy vztahující se ke spínacím a řídícím přístrojům nízkého napětí. Po navržení optimálního způsobu řízení krokového motoru pomocí integrovaných obvodů bylo sestaveno schéma celé jednotky, které se skládá ze čtyř částí (napájení, výkonová část pro buzení cívek krokového motoru, řídící část a část pro spínání externího zařízení). Ze schématu byly navrženy a realizovány desky plošných spojů s následným osazením součástek a oživením. Diplomová práce je zakončena ověřením správnosti a funkčnosti návrhu pomocí měření na prototypu s konečnou úpravou stávajícího návrhu pro dosažení požadovaných parametrů.
 • Item
  Diagnostika moderních řídících jednotek motorů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Slíž, Martin; Prokeš, Aleš; Vařacha, František
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace rozhraní pro komunikaci s moderními řídícími jednotkami řady EDC. Práce se věnuje úvodu do světa automobilové diagnostiky, rozboru komunikačních protokolů a pravidel pro přenos zpráv. Větší část je věnována rozboru sběrnice CAN a k ní příslušejícím protokolům. Výstupem této práce je návrh a realizace komunikačního zařízení pro diagnostiku řídících jednotek řady EDC.
 • Item
  Bezdrátový kontrolér pro dálkové ovládání PTZ kamer
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Chýlek, Richard; Šebesta, Jiří; Hubík,, Vladimír
  Tato semestrální práce se zabývá dálkovým ovládáním otočných kamer pomocí bezdrátových kontrolérů a návrhem tohoto kontroléru včetně konstrukčních podkladů. Kontrolér bude složen z převodníku úrovní, mikrokontroléru a RF modulu. Řídící data do kontroléru budou přicházet po sběrnici RS485 a kontrolér bud schopen komunikovat pomocí protokolů Ernitec a Pelco. Navržený kontrolér by měl podle údajů od výrobce mít dosah až 500m. Tento parametr a i další parametry přenosu potvrdíme v diplomové práci, která se bude zabývat vlastní realizací kontroléru.