Přístroj pro měření reakční doby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom bakalárskej práce bolo oboznámenie sa s reakčnou dobou človeka, jej meraním a využitím. Súčasťou projektu bolo zostrojiť prístroj na meranie reakčnej doby na audio- vizuálny podnet. Prístroj sa skladá z jednotky vykonávajúcej podnet a vyhodnocovacej jednotky. Na riadenie audio-vizuálnych podnetov a snímanie odozvy je využitý mikro- kontrolér ATmega 16. Na základe získaného reakčného času vyhodnotí reakčnú dobu meraného subjektu.
The aim of this bachelor thesis was become acquainted with human reaction time,its measurements and use. Part of the project was to build a device that measures reaction time of audio-visual stimulus. The device consists of stimulating and controlling parts. Audio-visual stimuli are scanned and controlled by microcontroler ATmega 16. Based on the obtained reaction time evaluate reaction time of measured entity.
Description
Citation
BOHUŠ, M. Přístroj pro měření reakční doby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Baran, Ph.D. (člen) Ing. Jozef Púčik, Ph.D. (člen) Ing. Karel Fliegel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponentapráce na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO